Registrirajte se

Obavezno unesite polja označena sa *

Registriraj se!

 
Newsletter HP Mostar

Newsletter HP Mostar

 • Želim povremeno primati obavijesti od Hrvatske pošte Mostar

 • Ne želim više primati obavijesti od Hrvatske pošte Mostar

BRZA KUPNJA

BRZA KUPNJA

080 088 088

Na temelju članka 142. Zakona o obveznim odnosima FBiH („Službeni list RBiH“, br. 2/92, 13/93 i 13/94) i Zakona o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 25/06) Uprava Društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar donosi:

OPĆE UVJETE
POSLOVANJA WEB SHOP-a

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(Predmet)

 1. Ovim Općim uvjetima za poslovanje web shop-a (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obveza u vezi s prodajom roba putem internetske stranice www.epostshop.ba ili putem kontakt centra Prodavatelja na broj 080 088 088 koje obavlja Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) u okviru svoje registrirane djelatnosti.
 2. Prodavatelj je registriran za obavljanje predmetne djelatnosti: 47.91, Trgovina na malo putem pošte ili interneta te ispunjava uvjete za obavljanje predmetne djelatnosti u skladu sa zakonskim propisima.
 3. Korištenjem internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje internetske stranice www.epostshop.ba u skladu s njima. Hrvatska pošta d.o.o. Mostar može izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete poslovanja web shop-a bez prethodne obavijesti te će tako promijenjene Opće uvjete poslovanja objaviti na internetskoj stranici www.epostshop.ba. Izmjene Općih uvjeta primjenjuju se od dana objave.
 4. Posjećivanjem internetske stranice web shop-a HP Mostar komunicirate elektroničkim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektroničkim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.
 5. U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, na pojedinim mjestima koristi se termin Krajnji korisnik i termin Kupac - u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i Prodavatelja već sklopljen Ugovor o kupoprodaji.

Članak 2.
(Podaci o Prodavateljima)

 1. Prodavatelj robe je Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, Ulica Tvrtka Miloša b.b., 88000 Mostar, ID br.: 4227270280004, PDV br.: 227270280004, matični registracijski broj 1-10867 kod Županijskog suda Mostar, žiro račun Raiffeisen Bank 1610200016940081 i UniCredit Bank 3381002202006334, tel.: 036 445 000, koju zastupa direktor - predsjednik Uprave Mate Rupčić te drugi prodavatelji koji sklope s Hrvatskom poštom d.o.o. Mostar ugovor o trgovinskom zastupanju. (u daljnjem tekstu Prodavatelji)

Članak 3.
(Kupac)

 1. Kupcem može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba koja prihvaća Opće uvjete poslovanja Prodavatelja. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Asortiman roba koje Prodavatelj nudi putem internetske stranice www.epostshop.ba smatra se općom ponudom u smislu Zakona o obveznimodnosima ako postoji naznaka cijene uz proizvod.
 2. Smatra se da je Ugovor sklopljen kada:
  1. Prodavatelj primi narudžbu Kupca čime se smatra da Kupac prihvaća ponudu.
  2. Kupac plati cijenu ili učini neku drugu radnju koja se na temelju ponude, poslovne prakse između strana ili običaja može smatrati kao izjava o prihvaćanju.
 3. U slučaju da je na oglasnom prostoru izričito naveden rok do kojeg ponuda obvezuje ili neki drugi uvjet kao npr. „ponuda je otvorena do...“ / „do isteka zaliha“ Prodavatelje i Kupca obvezuju navedeni uvjeti.
 4. Opoziv narudžbe Kupac može izvršiti ukoliko je stigao prije plaćanja.
 5. Smatra se da je Ugovor sklopljen u sjedištu Prodavatelja bez obzira na prebivalište ili sjedište Kupca.
 6. Prihvaćanje online uvjeta poslovanja Prodavatelja Kupac potvrđuje elektroničkim putem, prilikom kupnje proizvoda putem web shop-a www.epostshop.ba
 7. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektroničkim putem ili pozivom u kontakt centar Prodavatelja na broj 080 088 088 naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ih na Prodavatelja.
 8. Ugovor sklopljen primitkom narudžbe putem interneta smatra se Ugovorom u elektroničkom obliku.
 9. Ugovor sklopljen primitkom narudžbe putem interneta smatra se Ugovorom na daljinu.
 10. Ugovor sklopljen primitkom narudžbe putem interneta smatra se maloprodajom.
 11. Veleprodajna ponuda nije predmet i nije obuhvaćena ovim Općim uvjetima poslovanja.
 12. Naručivanjem na ovoj internetskoj stranici Kupac izjavljuje da je stariji od 18 godina i da ima zakonsko pravo sklapanja obvezujućih ugovora.

Članak 4.
(Registracija kupca)

 1. Prodavatelj omogućuje online kupovinu jednokratno, a za Kupca koji žele postati stalni kupac postoji mogućnost registracije kao stalnog kupca.
 2. Za osobe koje žele postati stalni kupci postoji mogućnost registracije kroz unos korisničkog imena i lozinke nakon čega se nastavlja proces kupovine. U aplikaciju se pohranjuju samo kontaktni podaci Kupca. Podaci vezani uz kreditne kartice ne pohranjuju se.
 3. Registracijom Kupac ujedno daje suglasnost za obradu podataka isključivo u svrhe kupoprodaje i ostvarivanja kontakata za obraćanje pismenim putem, telefonski ili elektroničkom poštom, te dostavljanje reklamnih materijala na kućnu adresu kojim će se Kupca obavještavati o pogodnostima i novostima u svojoj ponudi.
 4. Kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje artikala.
 5. Osobni podaci zaštićeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i u skladu s odredbama ovih uvjeta o privatnosti podataka.
 6. Detaljan postupak i uputa registracije opisan je na web stranici u rubrici 'Kako kupovati' .

Članak 5.
(Naručivanje)

 1. Prodavatelj putem web shop-a i/ili putem telefona pozivom kontakt centra Prodavatelja na broj 080 088 088 svakim radnim danom od 8 do 16 ,omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana robe koja se nalazi u ponudi i na zalihi prodavaonice iz koje se dostavlja pojedinom Kupcu, a prema adresi dostave Kupca.
 2. Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda tvrtke posredstvom web shop-a. Artikli se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja.
 3. Prodavatelj nastoji osigurati sukladnost i ažurnost podataka objavljenih na internetskim stranicama, ali i zadržava pravo izmjene podataka i sadržaja na internetskoj stranici www.epostshop.ba bez prethodne najave i posebne obavijesti.

Članak 6.
(Web shop)

 1. Prodavatelj putem web shop-a, www.epostshop.ba i putem telefonskog poziva kontakt centra Prodavatelja na broj 080 088 088 omogućava kupnju iz asortimana roba i usluga prikazanih na web izlogu, što je jasno istaknuto na način da je u košaricu za kupnju moguće dodati / kupiti one proizvode koji su istaknuti.
 2. nline kupovanje odvija se putem elektroničkog obrasca / košarice pomoću koje kupac bira željene proizvode i njihove količine te način isporuke.
 3. Fotografije proizvoda prikazanih na www.epostshop.ba su simbolične i ne jamče svojstva proizvoda.
 4. Sve narudžbe proizvoda ovise o dostupnosti. U skladu s tim Prodavatelj zadržava pravo u slučaju poteškoća vezanih uz dostavu proizvoda ili nedostatka artikala na 4 skladištu, ponuditi Kupcu zamjenski proizvod iste kvalitete i vrijednosti. Ako Kupac ne pristaje naručiti zamjenski proizvod, Prodavatelj uplaćeni iznos vraća Kupcu.

Članak 7.
(web brzojav)


 1. Web brzojav je pisano priopćenje primljeno od pošiljatelja putem Internet stranice www.epostshop.ba koji se elektronski prenosi do primatelja posredstvom poštanskog ureda.
 2. Cijena web brzojava se obračunava prema broju riječi u brzojavu i posebnim uslugama sukladno Cjeniku HP d.o.o. Mostar. Cijena za brzojav se sastoji od osnovne cijene za primitak i cijene po riječi. U broj riječi uračunava se: adresa primatelja i sadržaj.
 3. Putem www.epostshop.ba se mogu predati web brzojavi tj. pisana priopćenja s dodatnim uslugama:
  1. Web brzojav na luksuznom obrascu
  2. Web brzojav s poklonom
 4. Pošiljatelj brzojava je obvezan napisati cjelovitu adresu primatelja koja omogućuje brzo i pravilno uručenje brzojava
 5. Cjelovita adresa sadrži podatke o primatelju:
  • ime i prezime/naziv primatelja,
  • ulicu i kućni broj, broj ulaza, broj stana
  • naselje (selo, zaseok i sl.)
  • poštanski broj, mjesto
  • naziv ili kraticu države za brzojave u međunarodnom prometu.
  Adresa na poste restante omogućuje uručenje brzojava u poštanskom uredu, a sadrži:
  • ime i prezime/naziv primatelja
  • naznaku: „poste restante“
  • poštanski broj i naziv odredišnog poštanskog ureda
  Adresa na poštanski pretinac omogućuje uručenje brzojava putem poštanskog pretinca, a sadrži:
  • ime i prezime ili naziv korisnika poštanskog pretinca
  • naznaku: „poštanski pretinac „ i broj poštanskog pretinca
  • poštanski broj i naziv odredišnog poštanskog ureda
  U slučaju netočnih i/ili nepotpunih podataka o primatelju, brzojav neće biti isporučen, a svu odgovornost snosi pošiljatelj.
 6. Sadržaj brzojava je priopćenje koje pošiljatelj upućuje primatelju
 7. Sadržaj web brzojava mora biti napisan latinicom.
 8. Web brzojav bez sadržaja se ne prima.
 9. Zabranjen sadržaj web brzojava je sadržaj koji vrijeđa dostojanstvo i čast osobe i javni moral i/ili sadržaj protiv sigurnosti i obrane države te sigurnosti života ljudi.
  1. Zabranjen je primitak, prijenos i uručenje web brzojava čiji sadržaj vrijeđa dostojanstvo i čast osobe i javni moral i/ili sadržaj protiv sigurnosti i obrane države te sigurnosti života ljudi.
  2. Ako se takav web brzojav prenese i uruči primatelju, pošiljatelj web brzojava snosi odgovornost za štetu nastalu primatelju web brzojava.
  3. Hrvatska pošta d.o.o. Mostar zadržava pravo ne uručenja web brzojava s zabranjenim sadržajem.
  4. Pošiljatelj zadržanog brzojava nema pravo na povrata novca koji je naplaćen za brzojav.
 10. Web brzojav na luksuznom obrascu se može slati samo u unutarnjem poštanskom prometu.
 11. Web brzojav s poklonom se može slati u unutarnjem poštanskom prometu ovisno o dostupnosti asortimana u dostavnim poštanskim uredima.
 12. Kao potvrda o primitku web brzojava služi potvrda o izvršenoj transakciji.
 13. Rokovi za prijenos i uručenje web brzojava:
  1. U naseljima / mjestima koji imaju organiziranu svakodnevnu dostavu brzojava dostava je organizirana tako da se isti dan nose svi brzojavi prispjeli minimalno dva sata prije kraja radnog vremena poštanskog ureda. Brzojavi prispjeli nakon krajnjeg vremena prijema uručuju se sljedeći radni dan prvom dostavom.
  2. U mjestima u kojima nije organizirana dostava brzojava, dostava se organizira redovitom poštanskom dostavom. Isti dan se uručuju brzojavi koji su prispjeli u odredišni poštanski ured prije polaska poštara na dostavu. Brzojavi prispjeli nakon odlaska poštara na dostavu uručuju se sljedeći radni dan.
  3. Brzojavi za naselja izuzeta od obveze svakodnevne dostave prispjeli nakon odlaska poštara na redovitu dostavu priopćavaju se primatelju telefonom, a dostavljaju se prvom sljedećom dostavom. U slučaju da primatelj nije telefonski pretplatnik ili ne želi da mu se brzojav priopći telefonom, brzojav se dostavlja prvom slijedećom dostavom.
  4. Vrijeme zaprimanja web brzojava je vezano za radno vrijeme prijemnog poštanskog ureda te će se web brzojavi predani nakon radnog vremena prijemnog poštanskog ureda smatrati zaprimljenim sljedeći radni dan
  U gore propisane rokove ne uračunava se:
  • Vrijeme kašnjenja radi netočne i nepotpune adrese primatelja
  • Vrijeme prispijeća nakon definiranoga krajnjeg vremena prijema ili nakon odlaska poštara na dostavu
  • Vrijeme kašnjenja uslijed više sile ili zbog tehničkih smetnji (zastoj u prometu) nastalih bez krivnje HP Mostar te vrijeme kada poštanski ured ne radi.
 14. Korisnik usluge web brzojava plaća putem platnih kartica i to: MasterCard, Maestro i Visa preko Pik Pay servis.

Članak 8.
(Cijene)

 1. Cijene proizvoda na www.epostshop.ba su istaknute za svaki pojedini proizvod, izraženesu u konvertibilnim markama (KM), uključuju PDV te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku podnošenja narudžbe.
 2. Ako je dostavna adresa na teritoriju BiH, Kupac će vršiti plaćanje sukladno važećim zakonskim propisima koji se primjenjuju na teritoriji FBIH . Ukoliko je dostavna adresa izvan BiH postoji mogućnost od naplate dodatnih troškova poput troškova carine, špediterskih troškova, poreza (uključujući i PDV) i dodatnih troškova koji će biti naplaćeni Kupcu sukladno važećim zakonskim propisima koji se primjenjuju u zemlji kupca, a nakon što pošiljka stigne na teritorij države Kupca, a za koje Prodavatelj nema uvid niti utjecaj. Sve dodatne troškove snosi Kupac.
 3. Kupljeni proizvodi na www.epostshop.ba , a koji su za dostavu izvan BiH ne podliježu PDV-u te su oslobođeni plaćanja PDV-a, sukladno članku 27. stavku 1. točki 1. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost F BiH te su takve cijene prilikom naplate izražene bez PDV-a.
 4. U slučaju akcijskih ponuda, cijena i uvjeti prodaje vrijede do isteka roka koji je naveden uz proizvod na internetskoj stranici www.epostshop.ba

Članak 9.
(Plaćanje)

 1. Naručenu robu na www.epostshop.ba Kupac može platiti na sljedeće načine:
  1. Plaćanje kreditnim karticama: MasterCard, Maestro i Visa preko Pik Pay servis
  2. Plaćanje pouzećem - plaćanje pouzećem vrijedi samo za dostavu proizvoda unutar BiH te je moguće za sve oblike narudžbi.
  3. Plaćanje po predračunu
 2. Kreditne kartice su podložne provjeri i odobrenju od strane subjekta koji ju je izdao. Ako subjekt ne odobrava isplatu, Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvo kašnjenje ili neuspjeh dostave i neće biti u mogućnosti zaključiti bilo kakav ugovor s Kupcem.
 3. Jednokratno online plaćanje kreditnim i debitnim karticama moguće je samo za narudžbe podnesene putem internetske stranice www.epostshop.ba
 4. Kada Kupac odabere opciju „Zaključi narudžbu”, potvrđuje vlasništvo kreditne kartice.
 5. Plaćanje pouzećem – otkupna pošiljka: ukoliko se Kupac odluči za plaćanjem pouzećem, dužan je platiti cjelokupni iznos otkupne pošiljke poštaru prilikom uručenja.
 6. Plaćanje predračunom: Ako Kupac odabere način plaćanja predračunom, na adresu elektroničke pošte, ukoliko istu navede prilikom unosa podataka u procesu naručivanja, dobit će predračun sa svim potrebnim podacima za uplatu, uključujući i broj računa i naziv banke na koji treba uplatiti vrijednost narudžbe.
  1. Rok za plaćanje narudžbe po predračunu je 30 dana od dana kupovine. Ukoliko u tom vremenskom razdoblju Kupac ne uplati vrijednost narudžbe na račun Prodavatelja, smatrat će se da je Kupac otkazao narudžbu.
  2. Prodavatelj će, po zaprimljenoj uplati, potvrditi prihvat narudžbe te poslati Kupcu naručene proizvode.
 7. Neki od načina plaćanja uključuju dodatne troškove plaćanja na što Prodavatelj nema utjecaj. Prodavatelj u slučaju međunarodne transakcije (prodaja na inozemnom tržištu) ne snosi dodatne naknade zbog valutne razmjene. Stoga, ako bi se iznos dugovanja / potraživanja na kreditnoj kartici Kupca razlikovao od prikazane cijene na kraju postupka kupnje / potvrđenog iznosa, Kupac se može obratiti svojoj banci za dodatne informacije o troškovima ili razmjenama valuta vezanih za takve transakcije.
 8. U slučaju da Kupac naruči robu od različitih Prodavača, takve pošiljke će biti otpremljene zasebno, a troškovi dostave za svaku pojedinačnu pošiljku će se obračunavati zasebno.

Članak 10.
(Račun)

 1. Račun ili Otpremnica će biti priložen u pošiljci (u svakoj od pošiljaka ukoliko se naručena roba isporučuje zasebno)

Članak 11.
(Rokovi isporuke, otprema, dostava i preuzimanje)

 1. Mogućnosti dostave robe naručene preko www.epostshop.ba su:
  1. Brza pošta (unutar BiH)
  2. DHL
  3. Vrijednosno pismo
  4. Preporučena pošiljka
  5. PostPak pošiljka
 2. Za svaku pošiljku Kupac ovjerava primitak potpisom dostavne liste, po primitku pošiljke. U skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane Kupca smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga su pošiljatelj i dostavljač oslobođeni bilo kakve naknadne odgovornosti.
 3. Naručena roba bit će upakirana na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku provjeriti, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.
 4. Ukoliko je pošiljka oštećena, Kupac je dužan odbiti preuzimanje i vratiti je dostavljaču te o tome obavijestiti Prodavatelja u roku 24 sata na adresu epostshop@post.ba ili broj telefona 080 088 088 te za inozemstvo +387 36 445 045.
 5. U slučaju da Kupac nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.
 6. U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Prodavatelj ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

Članak 12.
(Reklamacije i povrat reklamirane robe)

 1. Prema Zakonu o zaštiti potrošača Kupac ima pravo na prigovor ili na zahtjev za povratom novca u definiranim rokovima. Rok za prigovor ili povrat novca teče od datuma na računu o prodaji robe.
 2. Ako Kupac, bez obzira na pakiranje i redovitu uporabu potrebnu za testiranje proizvoda, proizvod vrati s velikim oštećenjem ili u stanju zbog kojeg Prodavatelju nije moguće prodati proizvod (nije pogodno za prodaju), Prodavatelj nije odgovoran za povrat plaćenog iznosa Kupcu.
 3. U svakom slučaju, Kupac mora proizvod vratiti zajedno s računom koji je dobio kada je proizvod isporučen.
 4. Kupac ima pravo uložiti prigovor na robu ukoliko je ista isporučena neispravna ili s greškom koja nije nastala oštećenjem u transportu, te u slučaju isporuke robe koja nije naručena. Takav nedostatak Kupac je dužan prijaviti pisanim putem, telefonom na 080 088 088 (inozemstvo 00387 36 445 045) ili e-mailom na adresu epostshop@post.ba najkasnije u roku od 24 sati po preuzimanju iste.
 5. U slučaju da je Kupcu isporučena roba koju nije naručio, nakon prijave Kupac će dobiti upute za povrat robe, a Prodavatelj će u najkraćem mogućem roku poslati željeni artikl. U određenim slučajevima, kako bi što kvalitetnije riješio problem Kupca, Prodavatelj može zatražiti dodatne informacije o krivo poslanoj robi poput fotografija i slično.
 6. Prodavatelj će unutar 24 sata po zaprimanju opravdane reklamacije odobriti povrat robe, te Kupca obavijestiti o daljnjim koracima.
 7. U slučaju da je roba koja je dostavljena Kupcu oštećena, nakon prijave, Kupac je dužan robu dostaviti na adresu Prodavatelja. Uz robu Kupac je dužan dostaviti: originalni račun i jamstveni list i originalno pakiranje proizvoda.
 8. Postupak popravka ili zamjene neispravne, oštećene ili netočno isporučene robe biti će pokrenut idući radni dan od dana povrata iste, uz uvjet da je u slučaju povrata ista vraćena u ispravnom i neoštećenom stanju, sa svom pripadajućom dokumentacijom i priborom.
 9. Prodavatelj se obvezuje popraviti ili zamijeniti robu za koju se ustanovi da je neispravna uslijed greške u proizvodnji ili oštećena uslijed transporta, te ispravnu robu poslati na adresu Kupca o svom trošku.
 10. Reklamacija se ne priznaje za oštećenja i greške nastale uslijed nemarnog rukovanja, nepridržavanja uputa proizvođača, kao i štetnog djelovanja Kupca.
 11. Troškove povrata robe snosi Kupac.
 12. Kupac nema pravo na raskid Ugovora ukoliko se radi o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je Kupac otpakirao.
 13. Kupac ima pravo na zahtjev za povratom novca u definiranim rokovima. U slučaju zahtjeva za povratom novca Kupac uz zahtjev treba dostaviti i ovjerenu kopiju osobne iskaznice te potvrdu banke o transakcijskom računu na koji će izvršiti povrat novca.

Članak 13.
(Servis i jamstvo)

 1. Prodavatelj se obvezuje u jamstvenom roku, čije točno trajanje je naznačeno na ‘Jamstvenom listu’ isporučenom uz sami proizvod, popraviti ili zamijeniti svu neispravnu robu u zakonskom roku prema uvjetima navedenim u jamstvenom listu proizvoda. Za svaki prodani proizvod Prodavatelj izdaje jamstvo koje dobivamo od proizvođača, tj. ovlaštenog distributera.
 2. Kupac je dužan robu dostaviti ovlaštenom servisu na naznačenu adresu o svom trošku.
 3. Jamstvu ne podliježu kvarovi nastali zbog nepropisnog rukovanja robom, a osobito:
  • ako se koristi pribor koji ne odgovara tehničkim normama proizvođača
  • ako Kupac modificira opremu
  • ako Kupac ne poštuje uputu za rukovanje propisanu od strane proizvođača
  • ako je kvar prouzrokovan strujnim udarom ili nepropisnim naponom struje
  • uslijed samovoljnog otvaranja aparata
  • uslijed mehaničkog kvara (pad, udarac, lom i sl.)
  Također jamstvom nisu pokrivene promjene svojstava proizvoda koje su nastale uslijed, nepridržavanja propisanih postupaka korištenja, njege i održavanja.

Kvar izvan jamstvenog roka

Kupac dostavlja proizvod ovlaštenom servisu uz prethodni dogovor. Sve troškove transporta, popravka i rezervnih dijelova snosi Kupac. Jamstvo i servis, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te Prodavatelj smatra da je Kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obaviješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.


Članak 14.
(Povrat ispravne robe / raskid ugovora)

 1. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Kupac ima pravo raskinuti Ugovor o prodaji pod sljedećim uvjetima:
  • ako u roku od 15 dana dostavi izjavu o raskidu ugovora i povratu robe
  • ako robu vrati neoštećenu i u originalnom pakovanju
 2. Poštarina nastala pri isporuci robe izravni je trošak Kupca i ne može biti vraćena. Rok za povrat sredstava je 15 radnih dana od trenutka kada Prodavatelj primi obavijest o raskidu Ugovora od Kupca.

Članak 15.
(Privatnost podataka)

 1. Prodavatelj je obavezan čuvati privatnost podatka svojih kupaca, te ih neće ni na koji način učiniti dostupnima trećim osobama.
 2. Podaci nužni za provedbu kartičnog plaćanja privremeno se koriste, ali ne pohranjuju, te se uz sve sigurnosne mjere prosljeđuju u realnom vremenu isključivo odgovarajućoj kartičnoj kući.
 3. Prodavatelj ni u kojem trenutku ne pohranjuje podatke o broju kreditne kartice, datum valjanosti ili sigurnosnom kodu iste.
 4. Trajno se pohranjuju isključivo podaci neophodni za izdavanje računa, komunikaciju prema kupcima te dostavu robe.
 5. Kupcima je dostupna mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe.
 6. Kupac također ima pravo zatražiti brisanje svojeg korisničkog računa/registracije, ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažurnih podataka.
 7. Prodavatelj jamči da neće staviti na raspolaganje niti učiniti dostupnim trećim pravnim i fizičkim osobama bilo koje podatke o Kupcu uključujući i e-mail adresu i ostale podatke.
 8. Svi su podaci o kupcima strogo čuvani i dostupni samo djelatnicima kojima su nužni za obavljanje redovitog posla. Svi djelatnici društva Prodavatelja su se potpisom Ugovora o radu obavezali na poštivanje načela zaštite privatnosti.
 9. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih tijela u BiH za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
 10. Prodavatelj ne odgovara za slučajne pogreške ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka, ali će poduzeti sve moguće radnje da u što kraćem roku otkloni mogućnost ponavljanja pogreške.
 11. Pravo korištenja internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.
 12. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole Prodavatelja te prihvaća da HP d.o.o. Mostar nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Članak 16.
(Izjava o odricanju)

 1. Prodavatelj ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost objavljenih podataka na internetskoj stranici odnosno web izlogu koji se odnose na tehničke podatke i slike proizvoda te ostale informacije o proizvodu koje preuzima od proizvođača. Neovisno od navedenog, Kupac može dostaviti informaciju o uočenim nepravilnostima koje će Prodavatelj proslijediti proizvođaču.

Članak 17.
(Intelektualno vlasništvo)

 1. Sadržaj web shopa www.epostshop.ba je zaštićen i Prodavatelj zadržava jedinstveno pravo na njegovo korištenje.
 2. Prodavatelj zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.epostshop.ba u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti.

Članak 18.
(Povezane internet stranice)

 1. Internet stranica web shop-a www.epostshop.ba uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole, a korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik te stoga Prodavatelj nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.
 2. Dio internet stranice web shop-a predviđen je za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da ti materijali budu usuglašeni sa zakonskim normama i pravilima. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

Članak 19.
(Stupanje na snagu)

 1. Opći uvjeti stupaju na snagu danom objave na internetskim stranicama www.epostshop.ba
 2. Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja internetskih stranica www.epostshop.ba mjerodavno je pravo BiH, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja internetskih stranica ili u svezi s njima utvrđuje se mjesna nadležnost suda u Mostaru.