Registrirajte se

Obavezno unesite polja označena sa *

Registriraj se!

 
Newsletter HP Mostar

Newsletter HP Mostar

  • Želim povremeno primati obavijesti od Hrvatske pošte Mostar

  • Ne želim više primati obavijesti od Hrvatske pošte Mostar

BRZA KUPNJA

BRZA KUPNJA

080 088 088

Poštanski brojevi u BiH

Pu broj Naziv poštanskog ureda
A
78255 ALEKSANDROVAC (SP BL)
77246 ARAPUŠA (BHP SA)
76219 ARIZONA (BHP SA)
89245
B
AVTOVAC (SP BL)
72286 BABANOVAC (BHP SA)
75290 BANOVIĆI (BHP SA)
78000 BANJA LUKA (SP)
74273 BANJA VRUĆICA (SP BL)
70267 BARAĆI (SP BL)
76312 BATKOVIĆ (SP BL)
72233 BEGOV HAN (BHP SA)
73207 BERIČ (BHP SA)
88363 BERKOVIĆI (SP BL)
77000 BIHAĆ (BHP SA)
76204 BIJELA (Bosna) (HP MO)
73263 BIJELO BRDO (SP BL)
76300 BIJELJINA (SP BL)
76321 BIJELJINSKO SUHO POLJE (SP)
72256 BILA (HP MO)
71253 BILALOVAC (BHP SA)
89230 BILEĆA (SP BL)
88268 BILETIĆ POLJE (HP MO)
72248 BILJEŠEVO (BHP SA)
70262 BJELAJCI (SP BL)
88407 BJELIMIĆI (BHP SA)
88201
70259
BLAGAJ (BHP SA)
BLAGAJ kod Kupresa (HP MO) *
74275 BLATNICA (SP BL)
88263 BLATNICA (HP MO)
71215 BLAŽUJ (BHP SA)
76210 BOĆE (HP MO)
76277 BOK (HP MO)
74322 BOLJANIĆ (SP BL)
88405 BORAČKO JEZERO (BHP SA)
73225 BORIKE (SP BL)
88365 BOROJEVIĆI (HP MO)
77240
74414
BOSANSKA KRUPA (BHP SA)
BOSANSKI DUBOČAC (SP BL)*
77250 BOSANSKI PETROVAC (BHP SA)
80270 BOSANSKO GRAHOVO (HP MO)
74221 BOSANSKO SUHO POLJE (SP BL)*
88408 BRADINA (BHP SA)
75420 BRATUNAC (SP BL)
76000 BRČKO (SP BL)
77205 BREKOVICA (BHP SA)
74210 BRESTOVO (SP BL)
71255 BRESTOVSKO (HP MO)
71370 BREZA (BHP SA)
79208 BREZIČANI (SP BL)
76216 BREZOVO POLJE (SP BL)
74206 BRIJESNICA kod Doboja (BHP SA)
76206 BRKA (BHP SA)
72243 BRNJIC (BHP SA)
88243 BROĆANAC (HP MO)
73309 BROD (SP BL)
76313 BRODAC (SP BL)
78204 BRONZANI MAJDAN (SP BL)
74459 BRUSNICA VELIKA (BHP SA)
72295 BUČIĆI (HP MO)
79269 BUDIMLIĆ JAPRA (SP BL)*
70230 BUGOJNO (BHP)
75203 BUKINJE (BHP SA)
74277 BULETIĆ (SP BL)
88202 BUNA (HP MO)
74416 BUNAR (SP BL)*
88366 BURMAZI (HP MO)
72260 BUSOVAČA (HP MO)
88409 BUTUROVIĆ POLJE (BHP SA)
77245 BUŽIM (BHP SA)
C
75405 CAPARDE (SP BL)
71347 CAREVA ĆUPRIJA (BHP SA)
77220 CAZIN (BHP SA)
74211 CEROVICA (SP BL)
78403 CEROVLJANI (SP BL)
76239 CRKVINA (SP BL)
88367 CRNIĆI (HP MO)
76328
Č
CRNJELOVO (SP BL)
73280 ČAJNIČE (SP BL)
88300 ČAPLJINA (HP MO)
72224 ČARDAK (BHP SA)
72246 ČATIĆI (BHP SA)
74274 ČEČAVA (SP BL)
80211 ČELEBIĆ (HP MO)*
88404 ČELEBIĆI (BHP SA)
73307 ČELEBIĆI (SP BL)
75246 ČELIĆ (BHP SA)
78240 ČELINAC (SP BL)
89243 ČEMERNO (SP BL)
88265 ČERIN (HP MO)
88260 ČITLUK (HP MO)
Ć
77226 ĆORALIĆI (BHP SA)
78427
D
ĆUKALI (SP BL)
71221 DEJČIĆI (BHP SA)
71223 DELIJAŠ (BHP SA)
79243 DEMIROVAC (SP BL)
74400 DERVENTA (SP BL)
75444 DERVENTA (SP BL)
70204 DIVIČANI (HP MO)
89233 DIVIN (SP BL)
74000 DOBOJ (SP BL)
75328 DOBOROVCI (BHP SA)
70210 DOBRETIĆI (HP MO)
71124 DOBRINJA (SP BL)
79223 DOBRLJIN (SP BL)
71232 DOBRO POLJE (SP BL)*
77242 DOBRO SELO (BHP SA)
73247 DOBRUN (SP BL)
75206 DOKANJ (BHP SA)
72278 DOLAC NA LAŠVI (BHP SA)
88446 DOLJANI (HP MO)
76233 DOMALJEVAC (HP MO)
88305 DOMANOVIĆI (HP MO)
76293 DONJA DUBICA (HP MO)*
76274 DONJA MAHALA (HP MO)
76237
71305
DONJA SLATINA (SP BL)
DONJE MOŠTRE (BHP SA)
79228 DONJI AGIĆI (SP BL)
76109 DONJI BREZIK (SP BL)
79266 DONJI KAMENGRAD (BHP SA)
88343 DONJI MAMIĆI (HP MO)
76297 DONJI SVILAJ (HP MO)
70220 DONJI VAKUF (BHP MO)
78432 DONJI VIJAČANI (SP BL)
79289 DONJI VRBLJANI (SP BL)
74209 DRAGALOVCI (SP BL)
76323 DRAGALJEVAC (SP BL)
78215 DRAGOČAJ (SP BL)
88215 DREŽNICA (BHP SA)
79290 DRINIĆ (SP BL)
88344 DRINOVCI (HP MO)
73244 DRINSKO (SP BL)*
75410 DRINJAČA (SP BL)
80260 DRVAR (HP MO)
70237 DRVETINE (BHP SA)
75358 DUBOKI POTOK (BHP SA)
75308 DUBOŠTICA (BHP SA)
79227 DUBOVIK (SP BL)
78411 DUBRAVE (SP BL)
75274 DUBRAVE DONJE (BHP SA)
75273 DUBRAVE GORNJE (BHP SA)
74483 DUGO POLJE (SP BL)
75445 DUŠANOVO (SP BL)
89202 DUŽI (SP BL)*
88342 DUŽICE (HP MO)
76311
Đ
DVOROVI (SP BL)
75272 ĐURĐEVIK (BHP SA)
F
79264 FAJTOVCI (BHP SA)
75423 FAKOVIĆI (SP BL)
74218 FOČA kod Doboja (SP BL)*
71270 FOJNICA (BHP SA)
89247 FOJNICA (SP BL)
G
88306 GABELA (HP MO)
89240 GACKO (SP BL)
74484 GAREVAC (SP BL)
80230 GLAMOČ (HP MO)
88406 GLAVATIČEVO (BHP SA)
76318 GLAVIČICE (SP BL)
74258 GLOBARICA (HP MO)
88422 GLOGOŠNICA (BHP SA)
88207 GNOJNICE (BHP SA)
73303 GODIJENO (SP BL)*
71275 GOJEVIĆI (HP MO)
72285 GOLEŠ (BHP SA)
78203 GOLEŠI (SP BL)
73000 GORAŽDE (BHP SA)
76296 GORNJA DUBICA (HP MO)
77222 GORNJA KOPRIVNA (BHP SA)
76238 GORNJA SLATINA (SP BL)
75208 GORNJA TUZLA (BHP SA)
78405 GORNJI PODGRADCI (SP BL)
76207 GORNJI RAHIĆ (BHP SA)
79288 GORNJI RIBNIK (SP BL)
78438 GORNJI SMRTIĆI (SP BL)
78439 GORNJI ŠTRPCI (SP BL)
74272 GORNJI TESLIĆ (SP BL)
70240 GORNJI VAKUF (BHP SA)
76214 GORNJI ZOVIK (HP MO)
89201 GRAB (SP BL)
78227 GRABOVICA (SP BL)
74223 GRABSKA (SP BL)*
88443 GRAČAC kod Prozora (HP MO)
75320 GRAČANICA (BHP SA)
70233 GRAČANICA kod Bugojna (BHP SA)
75276 GRAČANICA SELO (BHP SA)
88392 GRADAC (HP MO)
76250 GRADAČAC (BHP SA)
78400 GRADIŠKA (SP BL)
76234 GREBNICE (HP MO)
88340 GRUDE (HP MO)
80205 GUBER (HP MO)
72277 GUČA GORA (BHP SA)
75404 GUŠTERI (SP BL)
H
71240 HADŽIĆI (BHP)
72225 HAJDAREVIĆI (BHP SA)
72245 HALJINIĆI (BHP SA)
72281 HAN BILA (BHP SA)
71360 HAN PIJESAK (SP BL)
88368 HODOVO (HP MO)
71322 HOTONJ (BHP SA)*
71212 HRASNICA (BHP SA)
88395 HRASNO (HP MO)
73295 HRENOVICA (BHP SA)*
71144 HREŠA (SP BL)
78436 HRVAĆANI (SP BL)
89203 HUM (SP BL)*
75216 HUSINO (BHP SA)
88394 HUTOVO (HP MO)*
I
71210 ILIDŽA (BHP SA)
71380 ILIJAŠ (BHP SA)
73208 ILOVAČA (BHP SA)
78234 IMLJANI (SP BL)
77208 IZAČIĆ (BHP SA)
J
88420 JABLANICA (BHP SA)
74256 JABLANICA kod Maglaja (BHP SA)*
73255 JABUKA kod Foče (BHP SA)*
71423 JAHORINA (SP BL)
70101 JAJCE (HP MO)
76316 JANJA (SP BL)
72215 JANJIĆI (BHP SA)
88224 JARE (HP MO)
78233 JAVORANI (SP BL)
74264 JELAH (BHP SA)
70206 JEZERO (SP BL)
77241 JEZERSKI (BHP SA)
79244 JOHOVA (SP BL)
73319 JOŠANICA (SP BL)
78244 JOŠAVKA (SP BL)
K
72264 KAĆUNI (BHP SA)
72240 KAKANJ (BHP SA)
74413 KALENDEROVCI (SP BL)
75260 KALESIJA (BHP SA)
71230 KALINOVIK (SP BL)
74268 KALOŠEVIĆ (BHP SA)
71355 KALJINA (SP BL)
77204 KAMENICA (BHP SA)
72265 KAONIK (HP MO)
70235 KARADŽE (BHP SA)
72284 KARAULA (BHP SA)
71213 KASINDO (SP BL)
80246 KAZAGINAC (HP)
88283 KIFINO SELO (SP BL)
71222 KIJEVO kod Sarajeva (SP BL)*
71250 KISELJAK (HP MO)
75211 KISELJAK kod Tuzle (BHP SA)
75280 KLADANJ (BHP SA)
74452 KLAKAR DONJI (SP BL)
88324 KLOBUK (HP MO)
74207 KLOKOTNICA (BHP SA)
79280 KLJUČ (BHP SA)
78230 KNEŽEVO (SP BL)
79246 KNEŽICA (SP BL)
71356 KNEŽINA (SP BL)
78423 KOBAŠ (SP BL)
71323 KOBILJA GLAVA (BHP SA)
88226 KOČERIN (HP MO)
78409 KOČIĆEVO (SP BL)
78207 KOLA (SP BL)
74454 KOLIBE GORNJE (SP BL)*
80244 KONGORA (HP MO)
88400 KONJIC (BHP SA)
77249 KONJODER (BHP SA)
74489 KOPRIVNA (SP BL)
74456 KORAČE (SP BL)*
75247 KORAJ (SP BL)
74253 KOSOVA (BHP SA)
74222 KOSTAJNICA (SP BL)
76276 KOSTRČ (HP MO)
78220 KOTOR VAROŠ (SP BL)
74215 KOTORSKO (SP BL)
72226 KOVAČI (BHP SA)
79202 KOZARAC (SP BL)
79240 KOZARSKA DUBICA (SP BL)
73314 KOZJA LUKA (SP BL)*
75413 KOZLUK (SP BL)
72244 KRALJEVA SUTJESKA (BHP SA)
79284 KRASULJE (BHP SA)
75422 KRAVICA (SP BL)*
76212 KREPŠIĆ (SP BL)
71260 KREŠEVO (HP MO)
78256 KRIŠKOVCI (SP BL)
77253 KRNJEUŠA (BHP SA)
78206 KRUPA na Vrbasu (SP BL)
72253 KRUŠČICA (BHP SA)
88203 KRUŠEVO (HP MO)
78226 KRUŠEVO BRDO (SP BL)*
78424 KUKULJE (SP BL)
71216 KULA (SP BL)
78443 KULAŠI (SP BL)
77206 KULEN VAKUF (BHP SA)
74415 KULINA (SP BL)*
80320
L
80320 KUPRES (HP MO)
78250 LAKTAŠI (SP BL)
78407 LAMINCI – SREĐANI (SP BL)
79204 LAMOVITA (SP BL)
89208 LASTVA (SP BL)
72216 LAŠVA (BHP SA)
71254 LEPENICA (HP MO)
74453 LIJEŠĆE (SP BL)*
78222 LIPLJE (SP BL)
75213 LIPNICA (BHP SA)
78434 LIŠNJA (SP BL)
80204 LIŠTANI (HP MO)
80101 LIVNO (HP MO)
76278 LONČARI (SP BL)
75240 LOPARE (SP BL)
75300 LUKAVAC (BHP SA)
75301 LUKAVAC MJESTO (BHP SA)
71126 LUKAVICA (BHP SA)
75327 LUKAVICA (BHP SA)
74411 LUPLJANICA (SP BL)*
80203 LUSNIĆ (HP MO)
79267 LUŠCI PALANKA (BHP SA)
LJ
75214 LJUBAČE (BHP SA)
79206 LJUBIJA (SP BL)
88380 LJUBINJE (SP BL)
89209 LJUBOMIR (SP BL)
88320 LJUBUŠKI (HP MO)
88223
M
LJUTI DOLAC (HP MO)
74250 MAGLAJ (BHP SA)
74216 MAJEVAC (SP BL)
77235 MALA KLADUŠA (BHP SA)
74418 MALA SOČANICA (SP BL)
75326 MALEŠIĆI (BHP SA)
76208 MAOČA (BHP SA)
77265 MARTIN BROD (BHP SA)
78223 MASLOVARE (SP BL)
78410 MAŠIĆI (SP BL)
76271 MATIĆI (HP MO)
74203 MATUZIĆI (BHP SA)
73242 MEĐEĐA (SP BL)*
76257 MEĐIĐA DONJA (BHP SA)
88266 MEĐUGORJE (HP MO)
73285 MEĐURJEČJE (SP BL)*
79247 MEĐUVOĐE (SP BL)
72282 MEHURIĆI (BHP SA)
75267 MEMIĆI (BHP SA)*
73228 MESIĆI (SP BL)*
80243 MESIHOVINA (HP MO)
75446 MILIĆI (SP BL)
74485 MILOŠEVAC (SP BL)
73283 MILJENO (SP BL)
73313 MILJEVINA (SP BL)
75329 MIRIČINA (BHP SA)
74417 MIŠINCI (SP BL)*
74480 MODRIČA (SP BL)
71428 MOKRO (SP BL)
89204 MOSKO (SP BL)
88000 MOSTAR (HP MO)
75212 MRAMOR (BHP SA)
73206 MRAVINJAC (BHP SA)
70260 MRKONJIĆ GRAD (SP)
N
89249 NADINIĆI (SP BL)*
72212 NEMILA (BHP SA)
88390 NEUM (HP MO)
88280 NEVESINJE (SP BL)
71383 NIŠIĆI (BHP SA)
72276 NOVA BILA (HP MO)
78418 NOVA TOPOLA (SP BL)
76295 NOVI GRAD (HP MO)*
79220 NOVI GRAD (SP BL)
74254 NOVI ŠEHER (HP MO)
72290 NOVI TRAVNIK (HP)
74457 NOVO SELO (SP BL)*
78428 NOŽIČKO (SP BL)
O
70225 OBORCI (BHP SA)
76235 OBUDOVAC (SP BL)
76290 ODŽAK (HP MO)
88285 ODŽAK (SP BL)
71340 OLOVO (BHP SA)
79203 OMARSKA (SP BL)
72293 OPARA (BHP SA)
78406 ORAHOVA (SP BL)
75323 ORAHOVICA DONJA (BHP SA)
76270 ORAŠJE (HP MO)
80206 ORGUZ (HP MO)
75434 OSATICA (SP BL)*
74412 OSINJA (SP BL)
74225 OSJEČANI (SP BL)
75406 OSMACI (SP BL)
88423 OSTROŽAC (BHP SA)
77228 OSTROŽAC kod Cazina (BHP SA)
76279 OŠTRA LUKA (HP MO)
79263 OŠTRA LUKA (HP MO)
77244 OTOKA (BHP SA)
72238 OZIMICA (HP MO)
P
70243 PAJIĆ POLJE (BHP SA)
74255 PAKLENICA (SP BL)
78437 PALAČKOVCI (SP BL)
71420 PALE (SP BL)
75453 PAPRAČA (SP BL)
71243 PAZARIĆ (BHP SA)
77227 PEĆIGRAD (BHP SA)
76256 PELAGIĆEVO (SP BL)
74317 PETROVO (SP BL)
75412 PILICA (SP BL)
78217 PISKAVICA (SP BL)
77248 PIŠTALINE (BHP SA)*
89235 PLANA (SP BL)*
70275 PLJEVA (SP BL)
72252 POČULICA (BHP SA)*
71425 PODGRAB (SP BL)
80209 PODHUM (HP MO)
71387 PODLUGOVI (BHP SA)
74217 PODNOVLJE (SP BL)
88403 PODORAŠAC (BHP SA)
75355 PODORAŠJE (BHP SA)
70266 PODRAŠNICA (SP BL)
88206 PODVELEŽ (BHP SA)
77232 PODZVIZD (BHP SA)
77209 POKOJ (BHP SA)
88204 POLOG (HP MO)*
88402 POLJE BIJELA (BHP SA)
89206 POLJICE (SP BL)*
75303 POLJICE kod Tuzle (BHP SA)
78242 POPOVAC (SP BL)
88240 POSUŠJE (HP MO)
78216 POTKOZARJE (SP BL)
88208 POTOCI (BHP SA)
76298 POTOČANI (HP MO)
78435 POTOČANI (SP BL)
75433 POTOČARI (SP BL)
73290 PRAČA (BHP SA)
73245 PRELOVO (SP BL)
72254 PREOČICA (BHP SA)*
79287 PREVIJA (SP BL)
74276 PRIBINIĆ (SP BL)
75249 PRIBOJ kod Lopara (SP BL)
88288 PRIDVORCI (SP BL)*
79000 PRIJEDOR (SP BL)
80202 PRILUKA (HP MO)
75248 PIPERI (SP BL)
80245 PRISOJE (HP MO)
78430 PRNJAVOR (SP BL)
74214 PRNJAVOR MALI (SP BL)
75304 PROKOSOVIĆI (BHP SA)*
88327 PROLOG (HP MO)
88440 PROZOR (HP MO)
76292 PRUD (HP MO)
70223 PRUSAC (BHP SA)
71335 PRŽIĆI (HP MO)
72207 PUHOVAC (BHP SA)
75305 PURAČIĆ (BHP SA)
R
88325 RADIŠIĆI (HP MO)
75268 RAINCI GORNJI (BHP SA)
88245 RAKITNO (HP MO)
71217 RAKOVICA (BHP SA)
88370 RAVNO (HP MO)
78429 RAZBOJ LIJEVČE (SP BL)
76218 RAŽLJEVO (SP BL)
79288 RIBNIK (SP BL)
77215 RIPAČ (BHP SA)
73220 ROGATICA (SP BL)
80247 ROŠKO POLJE (HP MO)
79226 RUDICE (SP BL)
73260 RUDO (SP BL)
88347
S
RUŽIĆI (HP MO)
79285 SANICA GORNJA (BHP SA)
79260 SANSKI MOST (BHP SA)
75411 SAPNA (BHP SA)
78202 SARAČICA (SP BL)
71000 SARAJEVO (BHP)
71321 SEMIZOVAC (BHP SA)
76205 SEONJACI (HP MO)
74458 SIJEKOVAC (SP BL)*
75207 SIMIN HAN (BHP SA)
78422 SITNEŠI (SP BL)
79283 SITNICA (SP BL)
74212 SJENINA (SP BL)*
75436 SKELANI (SP BL)
74261 SKUGRIĆ (SP BL)
75353 SLADNA (BHP SA)
74271 SLATINA (SP BL)
78253 SLATINA ILIDŽA (SP BL)
74323 SOČKOVAC (SP BL)
71350 SOKOLAC (SP BL)
71218 SOKOLOVIĆ KOLONIJA (BHP SA)
71357 SOKOLOVIĆI (SP BL)
88345 SOVIĆI (HP MO)
78420 SRBAC (SP BL)
73300 SRBINJE (SP BL)
75430 SREBRENICA (SP BL)
75350 SREBRENIK (BHP SA)
71385 SREDNJE (BHP SA)
79249 SREFLIJE (SP BL)
76258 SRNICE (BHP SA)
79224 SRPSKA KOSTAJNICA (SP BL)
74450 SRPSKI BROD (SP BL)
73110 SRPSKO GORAŽDE (SP BL)
71123 SRPSKO SARAJEVO (SP BL)
74208 STANARI (SP BL)
78243 STARA DUBRAVA (SP BL)
79268 STARI MAJDAN (BHP SA)
72251 STARI VITEZ (BHP SA)
77224 STIJENA (BHP SA)
73223 STJENICE (SP BL)
75324 STJEPAN POLJE (BHP SA)
88360 STOLAC (HP MO)
72209 STRANJANI (BHP SA)
73267 STRGAČINA (SP BL)*
78208 STRIČIĆI (SP BL)
70273 STROJICE (SP BL)
88323 STUDENCI (HP MO)
75283 STUPARI (BHP SA)
79229
Š
SVODNA (SP BL)
76230 ŠAMAC (SP BL)
76209 ŠATOROVIĆI (BHP SA)
88446 ŠĆIPE (BHP SA)*
88445 ŠĆIT (HP MO)*
75450 ŠEKOVIĆI (SP BL)
75275 ŠERIĆI (BHP SA)
75245 ŠIBOŠNICA (BHP SA)
78433 ŠIBOVSKA (SP BL)
70270 ŠIPOVO (SP BL)
78224 ŠIPRAGE (SP BL)
88220 ŠIROKI BRIJEG (HP MO)
74279 ŠNJEGOTINA GORNJA (SP BL)
75356 ŠPIONICA (BHP SA)
77223 ŠTURLIĆ (BHP SA)
80249 ŠUJICA (HP MO)
77234
T
ŠUMATAC (BHP SA)
71244 TARČIN (BHP SA)
75414 TEOČAK (BHP SA)
74270 TESLIĆ (SP BL)
74260 TEŠANJ (BHP SA)
74266 TEŠANJKA (BHP SA)
88348 TIHALJINA (HP MO)
75357 TINJA (BHP SA)
75455 TIŠĆA (SP BL)
73311 TJENTIŠTE (SP BL)
77233 TODOROVO (BHP SA)
75265 TOJŠIĆI (BHP SA)
76272 TOLISA (HP MO)
79265 TOMINA (BHP SA)
80240 TOMISLAVGRAD (HP MO)
72213 TOPČIĆ POLJE (BHP SA)
70224 TORLAKOVAC (BHP SA)
72270 TRAVNIK (BHP SA)
88375 TREBINJA (HP MO)
89000 TREBINJE (SP BL)
78252 TRN (SP BL)
76335 TRNOVA DONJA (SP BL)
71220 TRNOVO (SP BL)
76310 TRNJACI (SP BL)
77225 TRŽAČKA RAŠTELA (BHP SA)
72283 TURBE (BHP SA)
75306 TURIJA (BHP SA)
78404 TURJAK (SP BL)
75000
U
TUZLA (BHP SA)
76330 UGLJENIK (SP BL)
74278 UGODNOVIĆI (SP BL)
71233 ULOG (SP BL)
70280 USKOPLJE (HP MO)
74230 USORA (HP MO)
73250 USTIKOLINA (BHP SA)
73202 USTIPRAČA (SP BL)
73265 UVAC (SP BL)
88444 UZDOL (HP MO)
V
73249 VARDIŠTE (SP BL)
71330 VAREŠ (BHP SA)
71333 VAREŠ MAJDAN (BHP SA)
77243 VAROŠKA RIJEKA (BHP SA)
74213 VELIKA BUKOVICA (SP BL)
77207 VELIKA GATA (BHP SA)
77230 VELIKA KLADUŠA (BHP SA)
76329 VELIKA OBARSKA (SP BL)
80208 VIDOŠI (HP MO)
76275 VIDOVICE (HP MO)
70202 VINAC (BHP SA)
74455 VINSKA (SP BL)
88247 VIR (HP MO)
71300 VISOKO (BHP SA)
73240 VIŠEGRAD (SP BL)
88307 VIŠIĆI (HP MO)
72250 VITEZ (HP MO)
88326 VITINA (HP MO)
74265 VITKOVCI DONJI (SP BL)
73205 VITKOVIĆI (BHP SA)
75440 VLASENICA (SP BL)
71320 VOGOŠĆA (BHP SA)
71214 VOJKOVIĆI (BHP SA)
70246 VOLJEVAC (BHP SA)
70247 VOLJICE (BHP SA)
72227 VOZUĆA (BHP SA)
74487 VRANJAK (SP BL)
88113 VRAPČIĆI (BHP SA)
75248 VRAŽIĆI (BHP SA)
78211 VRBANJA (SP BL)
78225 VRBANJCI (SP BL)
78408 VRBAŠKA (SP BL)
77231 VRNOGRAČ (BHP SA)
77203 VRSTA (BHP SA)
76325 VRŠANI (SP BL)
77254 VRTOČE (BHP SA)*
76254 VUČKOVCI (BHP SA)
74470
Z
VUKOSAVLJE (SP BL)
73287 ZABORAK (SP BL)
76333 ZABRĐE (SP BL)
78221 ZABRĐE (SP BL)
78214 ZALUŽANI (SP BL)
73305 ZAVAJT (SP BL)
72220 ZAVIDOVIĆI (BHP SA)
74451 ZBORIŠTE (SP BL)
77236 ZBORIŠTE (BHP SA)
76259 ZELINJA (BHP SA)
72000 ZENICA (BHP SA)
88286 ZOVI DO (SP BL)
75400
Ž
ZVORNIK (SP BL)
76273 ŽABAR DONJI (SP BL)
72236 ŽELJEZNO POLJE (BHP SA)
73226 ŽEPA (SP BL)
72230 ŽEPČE (HP MO)
75270 ŽIVINICE (BHP SA)
75271 ŽIVINICE GORNJE (BHP SA)
71373 ŽUPČA (BHP SA)
* Pošta je privremeno zatvorena

(HP MO) - Hrvatska pošta Mostar
(BHP SA) - BH pošta Sarajevo
(SP BL) - Srpske pošte Banja Luka